TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT

Hiệu trưởng

Phạm Thị Bích Hạnh
Phạm Thị Bích Hạnh

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02438611809

Điện thoại riêng: 0973715452

Email liên lạc: chuyenmonc2ngochoi@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Hoa
Trần Thị Thanh Hoa

Trình độ: Đại học

Điện thoại riêng: 0936341786

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI - THANH TRÌ - HÀ NỘI
Số điện thoại: 02438611809      Email : c2ngochoi-tt@hanoiedu.vn
Địa chỉ:Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích