TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT

Điạ chỉ: THCS Ngọc Hồi

Hiệu trưởng

Phạm Thị Bích Hạnh
Phạm Thị Bích Hạnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Hoa
Trần Thị Thanh Hoa

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI - THANH TRÌ - HÀ NỘI
Số điện thoại: 02438611809      Email : c2ngochoi-tt@hanoiedu.vn
Địa chỉ:Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội